Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (2024)

Medewerkers in de financiële dienstverlening werken met vertrouwelijke informatie en financiële middelen. De toegang tot gevoelige informatie van klanten en het inzicht in hun financiële gegevens brengt een risico met zich mee. Employment screening in de financiële dienstverlening is daarom erg belangrijk en bovendien is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Bekijk de aanbevolen checks

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (1)

Voldoe aan de voorschriften van de Wft door het screenen van personeel

De Wet op het financieel toezicht (Wft) geldt voorbijna de hele financiële sector in Nederland. De financiële markten zijn continu in beweging en dit toezicht beschermt consumenten en bedrijven. Denk aan de zorgplicht, het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het Wft diploma: je moet de kwaliteit en integriteit van (potentiële) medewerkers kunnen garanderen. Validata is er om je hierbij te helpen!

Validata’s employment screening services

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (2)

Validata ontzorgt

Validata neemt jou al het werk uit handen, inclusief de communicatie over de voortgang van de screening met de kandidaat.

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (3)

Korte doorlooptijd

Bij Validata kun je 24/7 een nieuwe screening opstarten en doorlopen, waar en wanneer je wilt. Hierdoor is een screening in Nederland doorgaans binnen 5 werkdagen afgerond (buiten de aanvraag van de VOG en internationale diploma’s).

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (4)

Tussentijds inzicht

In onze beveiligde omgeving krijg je tussentijds inzicht in de voortgang van het screeningsproces. Wanneer een onderdeel van de screening is afgerond, wordt een deelrapport beschikbaar gesteld.

Aanbevolen checks voor de financiële dienstverlening

Validata biedt standaard een drietal screeningsprofielen specifiek voor de financiële dienstverlening zodat er altijd een profiel is dat aansluit bij de functie en verantwoordelijkheden van jouw kandidaat. Onderstaande kosten gelden voor één screening, of te wel één kandidaat.

Light

 • ID-check
 • VOG-check
 • Integriteitsverklaring
 • Insolventieregister

€62,50

per screening

Basis

 • ID-check
 • VOG-check
 • Integriteitsverklaring
 • Insolventieregister
 • Diploma check
 • Referentiecheck
  (1 referent)

€145

per screening

Compleet

 • ID-check
 • VOG-check
 • Integriteitsverklaring
 • Diploma check
 • Referentiecheck
  (5 jaar)*
 • Kredietwaardigheidscheck
 • PEP check, Sanctielijst en Adverse media check

€160,50

per screening

*Let op, wij verifiëren vijf jaar aan werkervaring wanneer er wordt gekozen voor screeningsprofiel compleet. Echter, zijn de kosten hiervan gebaseerd op één referentie, omdat het aantal voormalig werkgevers verschilt per individu. Indien een kandidaat over de afgelopen vijf jaar voor meer dan één werkgever heeft gewerkt, wordt er per extra referentie €16,50 in rekening gebracht.

Start met screenen door eenvoudig zelf een account aan te maken

Maak jouw online account aan en begin vandaag nog met screenen door onderstaande stappen te volgen. Let op, bij het aanmaken van jouw account worden eenmalig opstartkosten in rekening gebracht.

 1. Account aanmaken: Klik hieronder op ‘Direct starten’. Je wordt nu doorverwezen naar onze screeningsapplicatie.
 2. Overzicht van de standaard profielen en checks: Je ziet hier nogmaals de screeningsprofielen Light, Basis en Compleet, inclusief de checks die hieronder vallen. Je krijgt standaard toegang tot alle drie de profielen en hoeft dus geen keuze te maken. Klik vervolgens op ‘Start de aanvraag’.
 3. Geef jouw bedrijfsgegevens op: Vul de gegevens in van jouw organisatie en geef de contactgegevens op van degene die verantwoordelijk zal zijn voor het aanvragen van de screenings.
 4. Voltooi jouw account: Wanneer alles in orde is en je de opstartkosten hebt voldaan, krijg je meteen toegang tot jouw account in onze beveiligde omgeving. Tijd om je eerste screening aan te vragen!

Start met screenen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?
Kom in
contact met ons!

We kunnen ons voorstellen dat je een aantal vragen hebt voordat je begint met screenen, daarom denken we graag met je mee! Door onze kennis en jarenlange ervaring, kunnen wij gericht ondersteuning bieden bij alle facetten van het proces; denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een screeningsbeleid tot aan een succesvolle implementatie.

Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Neem vrijblijvend contact op

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (5)

Benieuwd naar het screeningsproces van Validata?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over het screeningsproces van Validata. Bekijk het online proces in onze slimme software; Valluga.

Direct starten

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (6)

Onze klanten in de financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (7)

Sandra van Eijk, HR Vendor Management bij ABN AMRO“Validata is een belangrijke sparringpartner door hun objectieve blik, strategisch inzicht en expertise op het gebied van pre-employmentscreening in de financiële sector.”

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (8)

Mark Blesma, Corporate Recruiter bij ICS“Waar we verwachtten dat we soms water bij de wijn moesten doen, werd aan al onze screeningsverzoeken gehoor gegeven. Validata is enorm klantgericht en flexibel; voor alle vragen hebben zij een passende oplossing. Het implementatieproces verliep heel soepel en snel.”

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (9)

Karin Krijl, HR Staff Administration Officer bij CACEIS Nederland “Employment screening maakt een belangrijk deel uit van ons aanname proces, daarom werken we samen met Validata.”

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Neem contact op

Neem contact op

Download de whitepaper

Download de whitepaper

Download de whitepaper

Download de whitepaper

Download de whitepaper

Download de whitepaper

Download de whitepaper

Download de whitepaper

Meld je hier aan

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

"*" geeft vereiste velden aan

"*" geeft vereiste velden aan

<!– Calendly link widget begin –>
<link href=”https://assets.calendly.com/assets/external/widget.css” rel=”stylesheet”>
<script src=”https://assets.calendly.com/assets/external/widget.js” type=”text/javascript” async></script>
<a href=”” onclick=”Calendly.initPopupWidget({url: ‘https://calendly.com/basteeuwen/small-demo-validata’});return false;”>Schedule time with me</a>
<!– Calendly link widget end –>

Financiële dienstverlening | Employment screening – Validata (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6794

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.